Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mineral-guard.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest firma Mineral Guard Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 279 lok. 3, 05-126 Stanisławów Pierwszy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651694, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP: 536-19-25-609, REGON: 366065438, zwana dalej Mineral Guard.

Mineral Guard dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

§1 Jak zbieramy dane?

Mineral Guard zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku, gdy Klienci składają zamówienie w Sklepie Internetowym.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. kod pocztowy i miejscowość;
 3. kraj (państwo);
 4. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 5. województwo.
 6. imię i nazwisko;
 7. numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy;
 2. numer NIP.

Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

§3 Mechanizm cookies, adres IP

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Mineral Guard na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Mineral Guard produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

Mineral Guard wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Mineral Guard wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepu, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie w celu rekomendacji treści.

Mineral Guard wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. przeglądarka Internet Explorer;
 2. przeglądarka Mozilla Firefox;
 3. przeglądarka Chrome;
 4. przeglądarka Safari;
 5. przeglądarka Opera.

Mineral Guard może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Mineral Guard przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Mineral Guard nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

Dane osobowe zbierane przez Mineral Guard za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Mineral Guard.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

Mineral Guard zapewnia Klientom nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili.

Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Mineral Guard może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Mineral Guard roszczeń od danego Klienta.

 

§5 Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Mineral Guard poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@mineral-guard.com.pl

 

Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2017 r.