okrzemki-naturalne-diatonat

Nasze Okrzemki (ziemia okrzemkowa) mogą być z powodzeniem stosowane u drobiu i innych ptaków jako naturalny i bezpieczny dla środowiska środek przeciwko pasożytom, źródło przyswajalnego krzemu na poprawę kondycji kośćca i piór oraz zapewniający wiele innych korzyści zdrowotnych…

Kliknięcie w poniższe tytuły spowoduje przeniesienie w żądane miejsce

Ziemia okrzemkowa w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych. Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz, Justyna Bartosik, Mateusz Makarski, Tomasz Niemiec, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu – SGGW

Zapotrzebowanie na krzem w kształtowaniu układu kostnego u kurcząt. Edith M. Carlisle, Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024

Zapotrzebowanie na krzem w tworzeniu tkanki łącznej i chrząstki stawowej u kurcząt. Edith M. Carlisle, Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024

Krzem – niezbędny składnik żywieniowy dla kurcząt. Edith M. Carlisle, Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024

Wpływ ziemi okrzemkowej na zapasożycenie, produkcję jaj oraz jakość jaj u kur niosek w ekologicznym chowie wolnowybiegowym. Bennett, A. Yee, K.M. Cheng, Y. J. Rhee; artykuł opublikowany w American Poultry Science Association Journal, dzienniku Towarzystwa Naukowego Hodowców Drobiu  

Amorficzna ziemia okrzemkowa jako dodatek paszowy dla drobiu. Dorota Szablicka, Marcin Różewicz; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, artykuł opublikowany w Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 4: 112–117  

Wskaźniki odchowu oraz wybrane cechy jakości mięsa i kości udowej kurcząt brojlerów żywionych paszą uzupełnioną amorficzną ziemią okrzemkową. Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu – SGGW   

Dodatkowa literatura dotycząca wpływu krzemu na zdrowie drobiu i innych ptaków

Artykuł opublikowany w USDA – Departament Rolnictwa USA, dezynfekcja odchodów brojlerów poprzez zastosowanie okrzemek naturalnych

Artkuł napisany przez naukowców z Uniwersytetu Guelph w Kanadzie, Wydział Nauki o Zwierzętach i Drobiu, wpływ dodatków żywieniowych w formie krzemionki na wydajność produkcji, zdrowie i jakość odchodów u indyków

Artykuł napisany w magazynie branżowym Poultry Word, wpływ dodawania krzemionki na dietę u indyków

Artykuły

Ziemia okrzemkowa w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych. Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz, Justyna Bartosik, Mateusz Makarski, Tomasz Niemiec, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu – SGGW

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Celem badania było określenie skuteczności działania ziemi okrzemkowej w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych oraz formy jej podania. Ziemię okrzemkową (diatomit) podawano w gołębnikach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Dodatek naturalnego minerału podawano w ilości 2% dziennej dawki paszy przez okres trzech tygodni w dziesięciu gołębnikach. Gołębie podzielono na dwie grupy. W grupie I 150 ptaków pochodzących z pięciu gołębników otrzymywało ziarno (mieszanka dla gołębi firmy Kampol) oraz osobno ziemię okrzemkową wymieszaną z mieszanką paszową uzupełniającą mineralną (firmy Biowet). W grupie II 150 gołębi z pozostałych 5 gołębników otrzymywało ziemię okrzemkową wymieszaną z ziarnem (mieszanka dla gołębi firmy Kampol). W kale gołębi zidentyfikowano 3 grupy pasożytów: jaja nicieni z rodzaju Capillaria, jaja nicieni z rodzaju Ascaridia oraz oocysty kokcydiów z rodzaju Eimeria. W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono w 5 gołębnikach (ZO+ziarno+mieszanka mineralna Biowet) całkowitą likwidację jaj pasożytów już po tygodniu stosowania ziemi okrzemkowej, a w 5 pozostałych (ZO+ziarno) wyraźne zmniejszenie liczebności jaj nicieni Capillaria oraz zmniejszenie udziału oocyst kokcydiów Eimeria.

Zapotrzebowanie na krzem w kształtowaniu układu kostnego u kurcząt. Edith M. Carlisle, Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Na podstawie przeprowadzonych badań autorka artykułów opisuje wpływ diety ubogiej w krzem na stan kształtowania się układu kostnego u kurcząt. Okazuje się, że dieta uboga w krzem prowadzi do zniekształceń układu kostnego oraz złego stanu tkanki łącznej. Badania prowadzą do wniosku, że krzem jest istotnym czynnikiem w kształtowaniu się układu kostnego u kurcząt we wczesnym stadium wzrostu.

Zapotrzebowanie na krzem w tworzeniu tkanki łącznej i chrząstki stawowej u kurcząt. Edith M. Carlisle, Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Celem badań było zbadanie wpływu krzemu na wzrost i rozwój kurcząt. Zauważono, że niedobór krzemu prowadzi do nieprawidłowości w budowie szkieletu, chrząstki stawowej i tkanki łącznej grzebienia.

Kości kogutków karmionych paszą bogatym w krzem od 1 dnia życia i zabitych w 4 tygodniu miały więcej chrząstki stawowej i wody niż kogutki karmione paszą ubogą w krzem.

Badania dowodzą istotnej roli krzemu w tworzeniu chrząstki stawowej i w ogóle tkanki łącznej oraz budowie szkieletu.

Badania wykonane na elektroskopie elektronowym wykazały obecność krzemu w aktywnych miejscach tworzenia wapnia w młodej kości, co dowodzi zależności między krzemem i wapniem przy formowaniu kości. Badania nad szczurami także wykazały współzależność krzemu i wapnia w tworzeniu kości. Wzrost zawartości krzemu powodował wzrost szybkości ich mineralizacji, szczególnie widoczny przy diecie ubogiej w krzem. Ponadto krzem jest obecny wraz magnezem i fluorem w rosnącej kości u kurcząt. Podobne rezultaty zaobserwowano w badaniach na szczurach.

Krzem – niezbędny składnik żywieniowy dla kurcząt. Edith M. Carlisle, Zakład Nauki o Środowisku i Żywieniu, Szkoła Zdrowia Społeczeństwa, Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, CA 90024

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Krzem jest niezbędny do normalnego wzrostu i rozwoju kurcząt. U jednodniowych kogucików karmionych przy diecie opartej o aminokwasy zanotowano wyraźnie zahamowany wzrost i rozwój w ciągu pierwszych 2 do 3 tygodni życia. Kurczęta poddane tej samej diecie z dodatkiem krzemu wykazywały 50 procentowy wzrost i normalny rozwój w stosunku to kurcząt karmionych bez udziału krzemu. Krzem spełnia kryteria jako niezbędny w diecie mikroelement.

Wpływ ziemi okrzemkowej na zapasożycenie, produkcję jaj oraz jakość jaj u kur niosek w ekologicznym chowie wolnowybiegowym. Bennett, A. Yee, K.M. Cheng, Y. J. Rhee; artykuł opublikowany w American Poultry Science Association Journal, dzienniku Towarzystwa Naukowego Hodowców Drobiu

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Badania nad skutecznością działania ziemi okrzemkowej jako środka przeciw pasożytom oraz zwiększającego efektywność żywieniową podawanego pokarmu i zwiększającego volumen produkcyjny jaj przeprowadzono u kur niosek w ekologicznym chowie wolnowybiegowym u dwóch grup różniących się odpornością na pasożyty [Bovan Brown (BB) and Lowmann Brown (LB)]. U połowy kur z każdego chowu zastosowano w podawanej paszy 2% dodatek ziemi okrzemkowej, pozostała połowa otrzymywała paszę bez udziału ziemi okrzemkowej. Stopień zapasożycenia był określany poprzez liczenie jaj pasożytów w kale kur (FEC – fecal egg count) dwa razy w tygodniu oraz poprzez pośmiertne badanie przewodu pokarmowego kur. Dodatek ziemi okrzemkowej u kur bardziej odpornych na pasożyty (LB) nie powodował wyraźnego zmniejszenia FEC i liczebności dorosłych pasożytów. Jednakże kury z grupy BB, którym podano ziemię okrzemkową, miały wyraźnie mniejszą liczebność jaj pasożytów Capillaria i Heterakis oraz nieco mniejszą liczebność jaj pasożytów Eimeria w kale. Zarówno kury BB jak i LB odżywiane pokarmem z dodatkiem ziemi okrzemkowej były wyraźnie cięższe i niosły więcej jaj. Dodatkowo kury BB niosły większe jaja, które zawierały więcej białka i żółtka niż jaja kur BB żywionych bez dodatku ziemi okrzemkowej. W kolejnym eksperymencie testowano zainfekowanie roztoczem Ornithonyssus sylviarum. W tym przypadku obydwie grupy kur żywionych paszą z dodatkiem ziemi okrzemkowej miały mniej roztoczy niż kury żywione paszą bez ziemi okrzemkowej. Wyniki badania wskazują, że ziemia okrzemkowa może być skutecznym środkiem zwalczającym pasożyty u kur niosek w ekologicznym chowie wolnowybiegowym

Amorficzna ziemia okrzemkowa jako dodatek paszowy dla drobiu. Dorota Szablicka, Marcin Różewicz; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, artykuł opublikowany w Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 4: 112–117

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Podsumowanie. 

Ziemia okrzemkowa jako produkt całkowicie naturalnego pochodzenia, jednocześnie bezpieczny, nie wykazujący toksycznego działania względem zwierząt i środowiska, stanowi wartościowy dodatek paszowy dla zwierząt gospodarskich, w tym drobiu. Stanowi ona źródło ważnego pierwiastka, jakim jest krzem w postaci krzemionki, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu ptaków i formowania się u młodych osobników kości. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono również, że dodatek ten wykazuje także właściwości przeciwpasożytnicze, dlatego też może on być alternatywą dla syntetycznych leków i preparatów, zwłaszcza w gospodarstwach ekologicznych. Dodatkowo, jak wykazują badania, ziemia okrzemkowa stanowi także bardzo dobry absorbent niwelujący działanie aflatoksyny. Tak wielowymiarowe korzystne działanie tego dodatku na drób sprawia, że w przyszłości może on być szerzej stosowany, również w chowie intensywnym. 

Wskaźniki odchowu oraz wybrane cechy jakości mięsa i kości udowej kurcząt brojlerów żywionych paszą uzupełnioną amorficzną ziemią okrzemkową. Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz, Justyna Bartosik, Mateusz Makarski, Tomasz Niemiec, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu – SGGW

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Podsumowanie.

Celem badania była analiza wpływu dodatku amorficznej ziemi okrzemkowej do paszy na wyniki odchowu oraz wybrane cechy jakości mięsa i kości udowej kurcząt brojlerów. Badanie przeprowadzono na 60 szybkorosnących kurczętach Ross 308 utrzymywanych do 42. dnia życia i podzielonych na grupę kontrolną (C) i dwie grupy doświadczalne (D2 i D4), po 20 szt. w każdej. Ziemię okrzemkową (diatomit) podawano z paszą ptakom z grupy D2 – 2%, D4 – 4%. W doświadczeniu kontrolowano masę ciała, spożycie paszy oraz śmiertelność kurcząt. W 42. dniu odchowu z każdej grupy ubito po 6 kogutów i wykonano dysekcję. Obliczono wydajność rzeźną, udział mięśni oraz podrobów jadalnych (żołądka mięśniowego, wątroby oraz serca), a w próbach z mięśni piersiowych i nóg wykonano analizy chemiczne i fizykochemiczne. Określono również wytrzymałość kości udowej na złamanie. Dodatek diatomitu nie wpłynął na status zdrowotny kurcząt. Większą masę ciała w 42. dniu odchowu odnotowano w grupie C vs D4 (P ≤0.05). Stwierdzono większy(P ≤0.01) udział mięśni piersiowych oraz mniejszy (P ≤0.05) udział tłuszczu w tuszce w grupie D2 vs C. Dodatek ziemi okrzemkowej do paszy nie różnicował składu chemicznego mięśni piersiowych. W mięśniach nóg kogutów D2 stwierdzono obniżenie (P ≤0.05) zawartości tłuszczu oraz zwiększenie (P ≤0.05) zawartości wody w porównaniu do grupy C. Kości udowe ptaków z grupy D4 charakteryzowały się większą (P ≤0.05) wytrzymałością na złamanie niż kości kurcząt z grupy C. Stwierdzono wprost proporcjonalną zależność między ilością zastosowanego diatomitu w paszy a wytrzymałością kości udowej. Za najbardziej optymalną uznano suplementację do paszy na poziomie 2%.