okrzemki-naturalne-diatonat

Nasze Okrzemki (ziemia okrzemkowa) stanowią doskonałe źródło krzemu dla roślin oraz świetnie utrzymują poziom wilgotności w glebie, a także chronią przed szkodnikami, będąc naturalnym i bezpiecznym dla środowiska repelentem. Mogą mieć też wpływ na zdrowie pszczół…

Kliknięcie w poniższe tytuły spowoduje przeniesienie w żądane miejsce

Ziemia okrzemkowa a pszczoły miodne. Diatomaceous Earth and Bees, wormfarmingrevealed.com

Pszczoły miodne. Efekt działania chemicznych środków owadobójczych. Bees: The Effects of Chemical Insecticides, Absorbentproducts Ltd

Ziemia okrzemkowa a pszczoły miodne. Diatomaceous Earth and Bees, Planet natural

Alternatywna metoda zwalczania żuczka ulowego Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae) przy zastosowaniu wapna oraz ziemi okrzemkowej. Alternative control of Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae) with lime and diatomaceous earth, ECO Sciences Journal

Artykuły

Okrzemki Naturalne (ziemia okrzemkowa) a pszczoły miodne. Diatomaceous Earth and Bees, wormfarmingrevealed.com

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

W przypadku stosowania okrzemek w sadach i na polach uprawnych pszczoły miodne unikają tych kwiatów, które zostały nią potraktowane. Nawet gdy pszczoła złapie pył okrzemkowy, to jej gęsto owłosione ciało szybko pozbędzie się okrzemek i nie dopuści do dehydratacji organizmu. Pszczoła szybko poruszy skrzydłami, aby przyśpieszyć pozbycie się pyłu. W najgorszym wypadku zakładając, że zginie (co jest mało prawdopodobne), śmierć poniesie tylko jedna pszczoła a nie – jak w przypadku środków chemicznych – większa ich ilość lub nawet cała kolonia.

W przypadku gdy cały ogród jest pokryty grubą warstwą okrzemek pszczoły mogą mieć trudności w pozbyciu się dużej ilości pyłu. Dlatego też uważa się, że intensywne sypanie okrzemek powinno się przeprowadzać tylko w miejscach tego wymagających, np. przy potrzebie eliminacji plagi szkodników.

Okrzemki najlepiej stosować wcześnie rano i późnym wieczorem, gdyż wtedy pszczoły pojawiają się najrzadziej.

Należy również unikać posypywania okrzemkami roślin będących w stadium kwitnienia, gdyż pszczoły – unikając takich miejsc – nie zapylą kwiatów.

Natomiast posypywanie roślin, takich jak sałata, cebula, kapusta, zioła, ziemniaki itp. jest dopuszczalne przez cały okres wegetacji.

Innym sposobem na pozbycie się szkodników jest zraszanie ziemi wokół chronionych roślin wodą z dodatkiem okrzemek w celu pozbycia się owadów pełzających.

Pszczoły miodne. Efekt działania chemicznych środków owadobójczych. Bees: The Effects of Chemical Insecticides, Absorbentproducts Ltd

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Zmniejszanie się populacji pszczół miodnych kojarzone jest ostatnio ze stosowaniem chemicznych środków owadobójczych.

Badania naukowe wskazują, że środki owadobójcze takie jak imidacloprid czy thiamethoxam negatywnie wpływają na zdolności reprodukcyjne pszczół, jak również na ich instynkt odnajdowania miejsca.

W czasie badań prowadzonych przez Harvardzką Szkołę Zdrowia Publicznego (Harvard School of Public Health) opryskano szesnaście uli imidaclopridem, znanym neonikotytnoidem. Okazało się, że po sześciu miesiącach stosowania piętnaście z szesnastu roi wyginęło. Pierwsze zginęły roje, które były narażone na działanie większego stężenia imidaclopridu.

Badania potwierdziły bezpośredni wpływ stosowania chemicznych środków owadobójczych na wymieranie całych rodzin. W odpowiedzi na publikację wyników badań producent imidaclopridu sugerował, że badania były przeprowadzone nieprawidłowo oraz że wymieranie rodzin pszczelich może być wynikiem wpływu innych czynników, takich jak roztocze Varoa, choroby związane w nieprawidłowym odżywianiem pszczół ,a także utrata ich zróżnicowania genetycznego.

Jednakże badania prowadzone w Wielkiej Brytanii oraz Francji miały podobne rezultaty. W Wielkiej Brytanii w wyniku stosowania imidaclopridu nastąpiła redukcja produkcji królowych o 85%, co ograniczało zdolności reprodukcyjne roju.

We Francji zaprawianie nasion insektycydem o nazwie thiamethoxam spowodowało zaburzenie instynktu odnajdowania miejsca. Pszczoły z rodzin narażonych na działanie thiamethoxamu ginęły 3 razy częściej (z powodu niemożności powrotu do ula) niż pszczoły nienarażone na działanie tego insektycydu.

W odpowiedzi na wyniki badań we Francji i Wielkiej Brytanii zaczęto dyskutować nad zakazem stosowania niektórych chemicznych środków owadobójczych.

W celu ograniczenia stosowania chemicznych środków owadobójczych zaczęto poszukiwać alternatywnych metod dezynsekcji. Jedną a nich jest stosowanie ziemi okrzemkowej o jakości spożywczej, produktu zyskującego coraz większą popularność wśród producentów i hodowców stosujących metody naturalne. Stosowanie przez nich ziemi okrzemkowej o jakości spożywczej okazało się efektywnym i naturalnym rozwiązaniem zabezpieczającym uprawy przed owadami pełzającymi. Więcej na stronie www.absorbentproductsltd.com/diatomaceous-earth.

Okrzemki Naturalne (ziemia okrzemkowa) a pszczoły miodne. Diatomaceous Earth and Bees, Planet natural

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

Któż nie ratował się ziemią okrzemkową, złożoną głównie ze skamieniałych pancerzyków okrzemek sprzed milionów lat, trzymając z dala od siebie nagie ślimaki, zabezpieczając sadzonki przed gąsienicami i larwami, nanosząc warstwę między naszym mieszkaniem a mieszkaniem sąsiadów przeciw karaluchom?

Znam ludzi, którzy posypują ziemią okrzemkową rzeczy psów, w tym legowiska, aby zapobiec pchłom. Inni uważają ziemię okrzemkową za znakomite remedium na pluskwy.

Ziemia okrzemkowa z pewnością jest skuteczna w zwalczaniu wielu szkodników. Nie działa jak trucizna, niszczy szkodniki mechanicznie, kiedy przechodzą one przez naniesioną przez nas jej warstwę.

Musimy się jednak zastanowić, czy będąc tak skuteczna przeciwko szkodnikom w domu i ogrodzie, nie zabija pszczół miodnych i innych owadów zapylających. Okazuje się, że pszczoła posiada naturalne zabezpieczenie – gęste owłosienie pokrywające większość jej ciała. Okrzemki nie są ani dobre ani złe dla pszczoły. Nie znaczy to jednak, że okrzemki mogą być stosowane bez żadnych ograniczeń.

Pauly, właściciel firmy Worm Farming Revealed, sprawdził możliwość występowania zagrożeń związanych z ewentualnym wpływem ziemi okrzemkowej na pszczoły miodne. Stwierdził, że większość zagrożeń znika po zastosowaniu kilku wskazówek. Cytuje on również książkę „Going Green Using Diatomaceous Earth How-To-Tips” autorstwa Tui Rose na temat ochrony pszczół: ”pszczoły w naszych ogrodach i sadach unikają kwiatów już posypanych ziemią okrzemkową. Nawet po złapaniu pyłu jej gęsto owłosione ciało szybko pozbędzie się okrzemek i nie dopuści do dehydratacji organizmu. Pszczoła szybko poruszy skrzydłami, aby przyśpieszyć pozbycie się pyłu”.

Nie mogę potwierdzić, że pszczoły unikają kwiatów z ziemią okrzemkową (zdumiewające jest to, że okrzemki nie niszczą dżdżownic; mają one śliski, gęsty i lepki śluz pozwalający na bezpieczne przejście przez obszar pokryty ziemią okrzemkową). Dlatego też Pauley uważa, że „ziemia okrzemkowa może być stosowana tylko w przypadkach dużego zagęszczenia szkodników (plagi) w ogrodach czy sadach”.

Inni sugerują, że stosowanie ziemi okrzemkowej może obniżyć ryzyko zabijania pszczół i innych owadów zapylających poprzez niesypanie ziemi okrzemkowej na kwiaty. Można także ją stosować wtedy, gdy pszczoły są najmniej aktywne, czyli wieczorem (wtedy pszczoły wracają do swoich uli). Niektóre źródła podają, że ziemię można również stosować rano, kiedy pojawia się poranna rosa, jednak pszczoły mogą być wtedy aktywne w ciepłych miesiącach letnich.

Pauly sięgnął również po inną opinię. Rozmawiał on z właścicielem farmy Dawidem Burns z Long Lane Honey Bee w Fairmount: “ziemia okrzemkowa niszczy egzoszkielet owadów, w tym także pszczół”.

Istnieją więc dwie przeciwstawne opinie. Należy jednak zawsze wypośrodkować stan rzeczy między pozytywnym a negatywnym wpływem ziemi okrzemkowej, nawet w świecie hodowli organicznych. Osobiście nie stosowałbym ziemi okrzemkowej na kwiaty, gdyż pszczół jest coraz mniej i należy je chronić. Natomiast stosowałbym ją na ślimaki nagie, posypując ziemią okrzemkową samą ziemię. Stosowałbym ją również na mszyce. Ziemia okrzemkowa jest mimo tego, co było opisane wyżej, ciągle remedium cudownym..

Alternatywna metoda zwalczania żuczka ulowego Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae) przy zastosowaniu wapna oraz ziemi okrzemkowej. Alternative control of Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae) with lime and diatomaceous earth, ECO Sciences Journal

Kliknij, aby przejść do oryginalnego artykułu

W celu określenia przydatności jako alternatywna metoda zwalczania żuczka ulowego, w warunkach laboratoryjnych obserwowano wpływ ziemi okrzemkowej, gaszonego wapna i sproszkowanego wapienia na przepoczwarczenie oraz wyjście postaci dorosłej. Nie odnotowano istotnego wpływu wapienia oraz ziemi okrzemkowej na badane parametry. Gaszone wapno dodane do poddanej sterylizacji w autoklawie gleby zapobiegało przepoczwarczeniu, jednak było letalne tylko w wysokich dawkach: 10 i 15 g na 100 g gleby. W przypadku niepoddanej sterylizacji w autoklawie gleby, niskie stężenia wapna (0,5 and 5 g na 100g gleby) skutkowały śmiertelnością powyżej 90%, prawdopodobnie z powodu zwiększonej aktywności patogenów.

Przy zastosowaniu ziemi okrzemkowej (również przy użyciu gleby niepoddanej autoklawie) obserwowano natomiast zależność odwrotną. Larwy penetrowały warstwę gaszonego wapna i przepoczwarczały się w nienaruszonej warstwie gleby poniżej. Gaszone wapno oraz ziemię okrzemkową testowano również w pułapkach (tacki diagnostyczne) w laboratorium oraz w pasiekach pszczelich. W pasiekach 30.5 ± 29.3% osobników dorosłych złapano w pułapki z gaszonych wapnem.

Ziemia okrzemkowa zastosowana w pułapkach w pasiekach spowodowała śmiertelność osobników dorosłych na poziomie 100%, jednocześnie obserwowano śmiertelność 57.9 ± 8.3% populacji postaci dorosłej żuczka ulowego w ulach w przeciągu 48 h.

Otrzymane wyniki świadczą o korzystnym potencjale wykorzystania ziemi okrzemkowej jako środek do stosowania w ulach przeciwko żuczkowi ulowemu oraz implikują potrzebę prowadzenia dalszych badań nad użyciem gaszonego wapna jako metoda zwalczania szkodnika.